Wycieczka do Makao 2006

Plac Senado to serce Makao obfitujące w portugalską architekturę i znajdujące się bardzo blisko ruin katedry św. Pawła. Poczułem się tam raczej jak w Lizbonie niż w Chinach. Nie tylko zabudowa była portugalska ale także nazwy ulic i sam plac, wiele kościołów katolickich, urząd miasta i senat, mimo że potomkowie Portugalczyków w Makao stanowią jedynie 2% populacji.