Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Facebook YouTube
Facebook YouTube
Marcin Malik
Bunkier

Witam na stronie Kompas. Mam na imię Marcin i to jest moja opowieść. Podróżuję gdyż sprawia mi to przyjemność a przy okazji jest to wspaniały sposób na ciągłą samoedukację, która wzbogaca światopogląd i otwiera oczy na rzeczy dotąd niezauważalne, zarówno w odległych krajach jak i mi najbliższych. Poznawajmy inne kultury lecz szanujmy i brońmy swojej.

Czytaj więcej O AUTORZE

Kanał YouTube

Polecam mój pełen przygód kanał YouTube

Przekaż darowiznę

Jeśli lubisz stronę Kompas i chciałbyś wesprzeć ten projekt, przekaż darowiznę naciskając na poniższy guzik.

Polityka Prawdy

==============================================  „Religia, tak samo jak alkohol, powinna być tylko dla ludzi mądrych”

Marcin Malik

Wyszukiwanie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Wycieczki do Azji

Szpieg – book

Najnowsze komentarze
Miejsce na reklamę

Parę słów od autora

Podróżując od chrześcijańskich pozostałości Konstantynopola i piasków antycznej Persji, poprzez Himalaje, Wielki Mur Chiński oraz gęste dżungle Borneo zdałem sobie sprawę, że świat powinien mieć swój ustalony porządek. Dlatego pomimo moich pięknych przygód i doświadczeń zawsze pamiętałem do której kultury ja sam należę i doceniałem także piękno oraz wartości naszej pięknej - Białej Chrześcijańskiej cywilizacji.

Wymiana walut

CurrencyRate

Prognoza pogody
Polityka prawdy

Warunki uzyskania obywatelstwa polskiego

Napisał: Marcin Malik

Zacznij od części I: „Obywatelstwo poprzez Prawo Krwi i Prawo Ziemi”.

Warunki uzyskania obywatelstwa polskiego

 

Obywatelstwa są przyznawane na różnych warunkach. Niektóre z nich uważam za uczciwe w stosunku do danego narodu a inne za niszczące naród. Chciałbym więc zaprezentować moje własne warunki uzyskania obywatelstwa polskiego, gdyż uważam je za jedyne właściwe. Przewiduję wielkie poparcie w tej kwestii.

Artykuł „Prawo Krwi i Prawo Ziemi” składa się z trzech części, lecz każda z nich została opublikowana pod innym tytułem.

Warunki uzyskania obywatelstwa polskiego wg prawa Marcina Malika

Myślę że warto abym zaprezentował moje własne zasady przyznawania obywatelstwa polskiego, po to aby Polacy mieli szansę przekonać się co jest dla nich najlepsze. Nakłaniam polskich polityków aby natychmiast wprowadzili moje zasady przyznawania obywatelstw, gdyż są one idealne, najbardziej sprawiedliwe oraz mają za cel polski interes. Moje prawo przyznawania obywatelstw zaplanowałem tak aby chronić siłę, jedność, bezpieczeństwo, zdrowie i czystość narodu polskiego. Mam tu na myśli czystość rasową i narodową oraz czystość kulturową i duchową – przy jednoczesnej eliminacji elementów niepożądanych, wrogich, ułomnych i bezwartościowych. Nie wierzę też w ideologiczne mistyfikacje jak równość i demokracja, lecz dostrzegam za to mroczne cechy tolerancji.

Biała matka i białe dzieci

Oni właśnie zasługują na obywatelstwo polskie. Europa powinna mieć tylko takie dzieci !!! Wiemy jakie są kolory Afryki, Chin i Indii. Naturalnie kolorem Europy powinien być biały.

Poniżej przedstawiam nowe wymagania co do przyznawania obywatelstwa polskiego, odbierania obywatelstw oraz statusu osiedlenia się w Polsce.

Obywatelstwo polskie poprzez Prawo Krwi

1. Dziecko urodzone w Polsce, którego oboje rodzice są Polakami.

2. Dziecko urodzone za granicą, którego oboje rodzice są Polakami.

3. Dziecko urodzone w Polsce lub za granicą, którego jedno z rodziców jest Polką lub Polakiem.

3a) Podstawowym warunkiem jest że dziecko musi być rasy białej, czyli musi spełniać standardy rasowe charakterystyczne dla Europejczyków. Elementy bezwartościowe rasowo, potocznie zwane 'chwastami mieszania się ras’ nie mogą zostać zakwalifikowane na obywatela Polski bez względu na miejsce urodzenia i zamieszkania.

3b) Jeśli białe dziecko mieszka w Polsce na stałe, kwalifikuje się na obywatela Polski w wieku 12 lat.

3c) Jeśli białe dziecko mieszka za granicą, kwalifikuje się na obywatela Polski w wieku 16 lat; po zdaniu egzaminu z języka polskiego i wiedzy o Polsce, oraz po udowodnieniu regularnego kontaktu z Polską.

4. Obywatelstwo polskie poprzez podwójne pochodzenie, po linii krwi polskiego dziadka lub babci. Tą drogą kwalifikuje się biała osoba której przynajmniej jedno z dziadków było Polką/Polakiem urodzonym w obrębie historycznych ziem Polski. Taka osoba musi zdać egzamin z j. polskiego i wiedzy o Polsce oraz musi udowodnić swój nieprzerwany związek z Polską. Dodatkowym wymogiem otrzymania polskiego obywatelstwa poprzez podwójne pochodzenie jest udokumentowane zamieszkanie i praca w Polsce przez nieprzerwane 3 lata. (Tolerancja nieobecności w Polsce w każdym roku wynosi łącznie do 60 dni)

Adnotacje

1. Reżim w Polsce powinien zawsze zachęcać aby młodzi ludzie chcieli zostać Polakami. Polskie konsulaty i organizacje polskie za granicą powinny oferować naukę języka polskiego i kontakt z polską kulturą. Poprzez Prawo Krwi białe dzieci mówiące po polsku i czujące się Polakami zawsze mają prawo do podwójnego obywatelstwa.

2. W celu ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej Polska będzie współpracować z Izraelem i globalnym żydostwem aby zakwalifikować podejrzane dzieci do odpowiedniego narodu. Zazwyczaj będą to dane o pochodzeniu oraz badania DNA.

Obywatelstwo polskie poprzez naturalizację

1. Obywatelem polskim może zostać mężczyzna lub kobieta rasy białej dowolnego pochodzenia, którzy mieszkają i pracują w Polsce. Po 8 latach stały pobyt a po kolejnych 2 obywatelstwo. Należy zdać egzamin z j. polskiego i wiedzy o Polsce.

1a) Stali partnerzy Polek/Polaków rasy białej mają prawo do polskiego obywatelstwa po stałym zamieszkaniu w Polsce przez 5 lat, oraz po zdaniu egzaminu z języka polskiego i wiedzy o Polsce. Należy udowodnić stały związek z rodowitym Polakiem/Polką poprzez czyste rasowo białe dzieci. Reżim w Polsce przypomina że dziecko nie jest tylko darem dla rodziny ale także darem dla kraju, i dlatego wszystkie dzieci muszą spełniać standardy rasowe oraz być wolne od kalectwa i homoseksualizmu.

Wykluczenie z naturalizacji

1. Obywatelem polskim nie może zostać osoba której zostanie udowodniona wrogość do Polski lub współpraca z rządami i organizacjami wrogimi Polsce. Może to być też działacz polityczny lub prowokator medialny który szkaluje Polskę i Polaków w Polsce lub za granicą, oraz przypisuje Polakom zbrodnie historyczne których ci nigdy nie popełnili. (Nie mylić z wolnością słowa której przedmiotem jest otwarta krytyka organów politycznych i medialnych w Polsce oraz krytyka przemian społecznych.)

Element religijny przy naturalizacji

1. Obywatelem polskim nie może też zostać osoba innej religii niż chrześcijańska lub reprezentująca pseudo-chrześcijańską sektę której celem jest niszczenie tej religii. Przez sektę pseudo chrześcijańską reżim w Polsce rozumie neo-marksistowską mafię w postaci kościoła anglikańskiego oraz inne żałosne protestanckie wynalazki. Jednocześnie reżim przypomina że nie ma czegoś takiego jak „judeo-chrześcijańska kultura”. Są to dwie osobne kultury i religie, co potwierdził choćby wielki katolicki autorytet papież Benedykt XVI.

Jeśli chodzi o całkowity zakaz wprowadzania obcych religii: celem tego prawa jest moje przekonanie że wprowadzanie do Polski obcych religii które swoje korzenie mają w odmiennych cywilizacjach jest sposobem na dzielenie narodu polskiego a nie jego jednoczenie.

Polska akceptuje jednak osoby bezwyznaniowe oraz reprezentujące tradycyjne staro-europejskie wierzenia pogańskie. Są to miłość do przyrody w wymiarze duchowym, traktowanie drzew jako swoich przodków, wpływ księżyca na ludzką naturę, dialog ze zwierzętami, przywiązanie do ojczystej ziemi, traktowanie ludzi jako część natury oraz wiara że życie i szczęście toczą się za życia a nie w niebie po śmierci.

Polskie obywatelstwo honorowe

Obywatelstwo przyznawane tą drogą jest dla cudzoziemców dowolnej rasy czy kultury, które zasłużyły się na rzecz Polski i Polaków w polityce światowej. Może to być np. ktoś dzięki któremu Polska uniknęła wojny lub Polacy uniknęli masowych zsyłek do niewolniczej pracy za granicę podczas okupacji. Innymi słowy honorowe obywatelstwo jest dla cudzoziemca będącego jednocześnie polskim bohaterem narodowym.

Honorowym obywatelem nie może zostać sportowiec lub piosenkarz, który miałby automatycznie obywatelstwo polskie w celach rozrywkowych lub poprawnie politycznych.

Status 'polskiej osoby chronionej’

Polska przyznaje pomoc w kraju i za granicą dla osób dowolnej rasy i kultury, którzy pracują na rzecz państwa polskiego za granicą i którzy mogą się przez to narazić na niebezpieczeństwo. Jest to między innymi pomoc konsularna za granicą, prawo stałego lub tymczasowego pobytu w Polsce zależnie od sprawy, lub pomoc osiedlenia się w innym kraju.

Pozbawienie obywatelstwa polskiego

Pozbawić obywatelstwa polskiego można osobę, której udowodniono wrogość Polsce i działanie na zgubę Polski. Nie ma znaczenia czy osoba ta jest rodowitym Polakiem czy nie, i czy ma paszport jednego czy dwóch krajów. Klasycznym przykładem jest gdy polscy żołnierze uczestniczą w konflikcie zbrojnym w Polsce lub za granicą, a Polak dołącza do wrogiej armii i strzela do polskich żołnierzy. Innym przykładem jest szpiegostwo na rzecz innego kraju i wykradanie polskich tajemnic narodowych.

W Polsce to prawo nigdy nie będzie obowiązywać, chyba że tylko dla myszy i kozłów ofiarnych w celu ogłupiania mas fałszywym patriotyzmem. Gdyby pozbawienie obywatelstwa rzeczywiście stało się prawem i byłoby sprawiedliwe, to skorumpowanych wrogów polskiej ojczyzny najłatwiej byłoby znaleźć w Sejmie, w mediach, sądach, prokuraturach i organizacjach pozarządowych. To są ci którzy bezszelestnie poruszają się w cieniu władzy i szepczą wśród filarów zdrady, doprowadzając naród do jego upadku. Na kłamstwach zbudowali swój szacunek i autorytet. O 'demokratach’ tu mówię; o figurantach namaszczonych przez globalnych przewodników moralności, o tych co sami siebie wybrali i plują tysiącami fałszywych uśmiechów i pustych obietnic. Prawdy ani honoru w nich nie ma.

Osoby nie spełniające standardów rasowych czyli te które pochodzą z mieszanych związków z Polkami/Polakami zostaną pozbawione obywatelstwa polskiego. W tym przypadku osoby te dostaną roczne wypowiedzenie pobytu aby przez ten czas mogły zabrać wszystko co należy do nich i zorganizować swoje życie w kraju swojego rasowego pochodzenia.

Prawo azylowe

Azyl nie jest objęty polskim prawem. Nielegalni przesiedleńcy nieznanego pochodzenia i podejrzanych zamiarów są umieszczani w specjalnie zaprojektowanych obozach rehabilitacyjnych, do czasu ich deportacji do krajów ich etnicznego pochodzenia. W przypadku wymuszania azylu poprzez inwazję granicy lądowej lub morskiej, wojsko polskie oraz prywatni patrioci mogą zrzucić gaz w celach ostrzegawczych lub otworzyć ogień, jeśli gaz nie okazał się wystarczająco przekonywujący. (Eutanazja w Polsce jest legalna.)

Gwałty w Anglii muzułmanie i czarni

Gdyby Polki zapragnęły towarzystwa egzotycznego królewicza, proszę spojrzeć na zdjęcia tych gwałcicieli i pedofilów na białych kobietach i dziewczynkach w Anglii, i zastanowić się co oni mają ze sobą wszyscy wspólnego. Czy nie jest to przejawem 'rasizmu’ że w tak tolerancyjnych czasach akurat na tym zdjęciu jest tak ogromny brak różnorodności?

Prawo powrotu na stary kontynent

Prawo powrotu oznacza pomoc etnicznym Europejczykom, którzy uciekają przed prześladowaniami na tle rasistowskim z Afryki i innych części świata. Jest to dobroduszne połączenie prawa naturalizacji i prawa azylowego w celu niesienia miłosierdzia dla prześladowanych Europejczyków. Na lotniskach przyznawane jest tym prawdziwym białym uchodźcom prawo 1-rocznego pobytu z możliwością podjęcia pracy. Droga do stałego pobytu i obywatelstwa dla osób nie związanych z Polską jest taka sama jak w prawie o naturalizacji. Wiza 1-roczna ma na celu lepsze poznanie się oraz pomoc w podjęciu decyzji co do wizy na kolejne lata.

Polska automatycznie wyklucza przestępców seksualnych, chorych na HIV, oraz tych którzy zostaną uznani za ’niemoralne wybryki natury’. Dziwolągi oraz alkoholicy których obłęd może być wyleczony zostaną umieszczeni w obozach rehabilitacyjnych do czasu odzyskania kontaktu z rzeczywistością; z pomocą naszych wybitnych specjalistów. W przypadku jednak gdy terapia zawiodła, państwo polskie rozważy eutanazję, w zależności od wartości genetycznej i zdolności do pracy danego osobnika. Reszta podlega standardowej weryfikacji.

Status tymczasowego osiedlenia

Dla osób obcych kultur, czyli spoza białej europejskiej cywilizacji Polska wydaje wizy pracownicze lub studenckie na okres maksymalnie jednego roku. Mogą to być wizy jednoosobowe lub rodzinne dla przedstawicieli obcych ras, kultur i religii chcących założyć interes w Polsce. Wszystkie osoby składające podania, oprócz potwierdzenia swoich kwalifikacji muszą dołączyć do formularza raport z policji kraju pochodzenia i raport od lekarza. Innymi słowy strona polska automatycznie wyklucza przestępców seksualnych, chorych na HIV, oraz tych którzy zostaną uznani za 'niemoralne wybryki natury’. Reszta podlega standardowej weryfikacji.

Rodzaje wiz:

 • ’Wiza kulinarna’ dla osób z krajów Orientu, Arabii, Subkontynentu Indyjskiego, Persji, Turcji i innych; w celu otwarcia punktu gastronomicznego.
 • ’Wiza zdrowie’; dla dentystów, lekarzy, masażystów, kręglarzy, pielęgniarek.
 • ’Wiza standardowa’, zależnie od niedoborów na rynku pracy w określonych sektorach (kierowcy, pracownicy rolni, budowniczy.)
 • ’Wiza kontrakt’; gdy zostaje podpisana umowa z obcym rządem lub organizacją na wykonanie określonego projektu w Polsce.
 • Wiza studencka do maksymalnie 1 roku, w zależności od długości kursu. Cena za studiowanie w Polsce jest trzy razy wyższa niż dla polskich i etnicznie europejskich studentów.

Osoby te nie mogą zakładać własnych placówek religijnych, kulturowych, politycznych, edukacyjnych, społecznych i medialnych w Polsce. W zamian będą traktowani uczciwie i z szacunkiem. Mieszanie się ras jest zabronione gdyż jest to broń biologiczna zaprojektowana na wyniszczenie białych ludzi. Przedłużanie wiz nie jest możliwe. Po upływie 1 roku Polska żegna obecnych pracowników i wita nowych z tych samych lub innych krajów. Wyjazd do krajów ościennych nie jest możliwy aby Polska nie stała się krajem tranzytowym do nielegalnej imigracji do pozostałej części Europy.

Celem jest tu obopólna współpraca i doświadczenie między-kulturowe. W założeniu jest to także możliwość pomocy krajom rozwijającym się, gdyż osoby te będą w stanie zbudować swoje interesy w krajach swojego etnicznego pochodzenia za pieniądze zarobione w Polsce. Przyjmowanie milionów z Afryki i Azji na stałe do Europy nic nie zmieni w ubogich częściach świata lecz krótko czasowe przyjęcie przedsiębiorczych i ambitnych pracowników może te kraje usprawnić.

Wizy tymczasowego osiedlenia są wydawane tylko w takich liczbach aby procent osób spoza białej europejskiej cywilizacji nie przekraczał 1% w każdym mieście. Musi być też zachowana ta sama liczba mężczyzn i kobiet. Przyjmowane są także rodziny z dziećmi, aby białe dzieci także miały rasowo-kulturowe doświadczenie. Prawo to jest skonstruowane w taki sposób aby do Polski nie przyjeżdżali tylko młodzi mężczyźni w wieku wojskowym i reprodukcyjnym, i aby czasowe mniejszości pozostały mniejszościami. Prawo to jest mechanizmem obronnym skonstruowanym w celu ochrony rdzennych Europejczyków, którzy są nie tylko globalną mniejszością ale także mniejszością w wielu europejskich miastach.

Po latach doświadczeń z pracownikami z całego świata, w następnych latach pierwszeństwo będą mieli cudzoziemcy z tych krajów którzy nie byli problematyczni. Polska serdecznie zaprasza i przypomina że prawo pobytu nie jest prawem imigranta ale jego przywilejem.

Jednocześnie Polska przypomina że nie każdy kto ma obywatelstwo europejskiego kraju jest Europejczykiem, na tej samej zasadzie na której nie wszystko co pływa jest rybą. W takim wypadku Straż Graniczna ma prawo odmówić wjazdu do Polski lub może wpuścić danego osobnika na wizie turystycznej, adekwatnie do jego etnicznego obywatelstwa.

Polish-passport-polski-paszport.

Projekt polskiego paszportu autorstwa Marcina Malika. Myślę że wilk wyjący do księżyca na czarnym tle byłby właściwym przesłaniem dla świata i dumnie reprezentowałby Polskę. Jak widzimy czas też na zmianę godła Polski na krzyż celtycki. Jest to znacznie lepszy projekt polskiego paszportu niż obecny, który według mnie wygląda jak: 'biała kura z nocnikiem na głowie na bordowym tle’. Nigdy też nie podobała mi się nazwa: 'Rzeczpospolita’, która  w teorii ma oznaczać 'powszechne wspólne dobro’. To jest oszustwo.

Podsumowanie

Uważam że moje opinie i pomysły, które zawarłem w tym artykule staną się wzorem do naśladowania dla wielu państw. Jest to jedyna właściwa droga, która powinna być natychmiast wcielona w prawo. Oczekuję w tej sprawie całkowitego poparcia i polecam też moje inne poglądy.

Na koniec przedstawiam też obecne wymogi nabycia obywatelstwa polskiego dla cudzoziemców, które dają mi wrażenie że Polska w ogóle nie ma granic. Prawo przyznawania obywatelstwa polskiego wręcz zachęca do inwazji i eksploatacji nawet przez małe dzieci. Po przeczytaniu kilku dokumentów za absurdalne uważam zasady prawne o: „armii uchodźców, osiedleńcach długoterminowych, przypadkowych dzieciach, fikcyjnych małżeństwach i pseudo-biznesmenach”.

W teorii cudzoziemców można deportować ale np w Anglii prawnicy i sędziowie traktują mocno-opalonych morderców, gwałcicieli, handlarzy narkotyków i wysokiej klasy pasożytów jak skarby narodowe, także prawo imigracyjne UK to żart. Proszę wczytać się choćby w ten dokument i zastanowić się czy polskie paszporty nie są rozdawane jak ulotki, lecz z małym opóźnieniem: Usługi / Obywatelstwo Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (katowice.uw.gov.pl)

 

Koniec części trzeciej i ostatniej

TAGI
PODOBNE ARTYKUŁY

ZOSTAW KOMENTARZ

 • Zwierzęta
 • Akta plażowe
 • Ciekawi ludzie - niezapomniane twarze
 • Birma (Myanmar)
 • Armenia
 • Tadżykistan