Unia Antychrysta

Machina unijnej propagandy obmyślana w laboratoriach europejskiej zagłady Marxa i Engelsa doprowadza narody europejskie na skraj przetrwania. Związek Europejski poprawnych polityczne eurokratów jest wzorowany na komunstycznej machinie Związku Radzieckiego, a każdy kraj jest tylko republiką bez możliwości podejmowania własnych decyzji.