Europarlament i smak koszernej demokracji

Związek Socjalistycznych Republik Europejskich jest niszczony przez komunistów. Największe partie Europarlamentu to Europejska Partia Ludowa i Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów, oraz liberalna Partia Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. Oznacza to że partie dla których Manifest Komunistyczny Marxa i Engelsa jest polityczną Biblią, zachowują pozycje liderów w Europarlamencie.