Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Facebook YouTube
Facebook YouTube

Korea Południowa

, Korea Południowa, Kompas Travel
Oficjalna nazwa: Republika Korei
Populacja: 51 350 000
Powierzchnia: 100 210 km²

, Korea Południowa, Kompas Travel

Walory turystyczne Korei Południowej, Korea Południowa – czasy obecne, historia Korei Południowej

Walory turystyczne Korei Płd

Korea Południowa jest interesującym krajem lecz na tle innych krajów Azji nie należy ona do najczęściej odwiedzanych kierunków turystycznych. Republika Korei to niewielki kraj leżący na południowym krańcu Peninsuli Koreańskiej, otoczony morzami z trzech stron i graniczy z Koreą Płn na północy oraz z Japonią na wschodzie i Chinami za zachodzie. Dzisiejsza Korea to nowoczesny, szybko rozwijający się kraj, który zachowuje także swoje wielowiekowe tradycje. Korea Południowa zawsze będzie mi się przede wszystkim kojarzyła z bogactwem wielowiekowych świątyń, opartych głównie na konfucjaniźmie. Zwłaszcza Seul jest bardzo ciekawy gdyż jest to dynamiczne miasto, gdzie nowoczesne i raczej zwyczajne budyni są wkomponowane w piękne, dalekowschodnie obiekty świątynne z wielu stuleci wstecz. Jeśli ktoś nie jest zainteresowany starożytną architekturą i sztuką oraz ładnymi ogrodami, polecam koreańskie jedzenie, które jest bardzo różnorodne, zdrowe i także tanie. Do Korei można właściwie przyjechać tylko po to aby nacieszyć się lokalnym jedzeniem, gdyż miejscowe menu ma bardzo bogatą ofertę. Drogich zakupów oraz nowoczesności w Korei nie polecam gdyż te dwie rzeczy są całkowitym zaprzeczeniem moim podróży. Zamiast polecam Gwangju lub Pusan, gdzie można zobaczyć jeszcze więcej świątyń, popływać w morzu, pójśc na zawsze ciekawy bazar rybny, oraz spróbować koreańskich przysmaków, takich jak np. kim czi oraz wiele oryginalnych potraw opartych na ryżu. Reasumując polecam Koreę Południową, lecz przede wszystkim jej antyczne świątynie i dobre jedzenie, a morze i góry są zawsze bardzo miłym dodatkiem do naszej koreańskiej wyprawy. Przypomnę też, że antyczne świątynie i ogrody zmieniają się nie do poznania podczas różnych pór roku. Wielką atrakcją turystyczną są także zorganizowane wycieczki z Seulu do koreańskiej linii demarkacyjnej, mieszczącej się na 38 równoleżniku. Granicy nie możne przekroczyć, lecz można stanąć na niej aby zobaczyć flagę Korei Północnej oraz monumentalne twarze jej armii.

Korea Południowa – czasy obecne

Wstęp:

Korea Południowa (tak samo jak Korea Północna) choć oficjalnie rości sobie prawa do całego półwyspu koreańskiego, zajmuje tylko jego południową część czyli tą, która została zajęta przez Amerykanów po II wojnie światowej. Administracyjnie kraj ten jest podzielony na prowincje, miasto specjalne (Seul) i metropolie.

Korea Południowa była w pewnym sensie zawsze ksztłtowana przez to co zdarzało się w Korei Północnej, z którą ciągle jest w stanie wojny. Mimo, że armia Korei Płd stoi na o wiele bardziej zaawansowanym poziomie niż Korea Północna, Seul znajduje się tylko 30km od linii demarkacyjnej, co oznacza że przy zdecydowanym ataku Północ jest w stanie obrócić Seul w gruz. Armia amerykańska ma swoją bazę na Południu, co moim zdaniem „pomaga” Północy w myśleniu, że nie warto robić głupich ruchów. Z drugiej strony wówczas mogłaby to także być wojna z Chinami, i któż to wie może i Rosją, której ruble zbudowały Fenian. Mały więc konflikt na małej Peninsuli Koreańskiej mógłby się przerodzić w duży konflikt lokalny lub nawet globalny.

Ekonomia:

Co do ekonomii, Korea Płd około 35 lat temu była bardzo zacofana. Rządziły tu kartki na jedzenie, korupcja, deficyt handlowy i czarny rynek. Dziś jednak PKB Korei Płd jest na 15 miejscu na świecie i znajduje się na równi z wieloma krajami unii europejskiej oraz jest w G-20. Bardzo stabilna jest także lokalna waluta czyli „won”. Rolnictwo nie ma już aż tak wielkiego znaczenia gdyż nastąpiła tutaj ogromna migracja ludności ze wsi do miast co sprzyjało rozbudowie największych metropolii. Mimo to nadal uprawia się wiele rodzajów warzyw i owoców oraz istnieje zakaz importu ryżu co bardzo chroni gospodarkę krajową. Ważną rolę odgrywa tu także upraw żeń szenia dla potrzeb farmaceutycznych i kosmetycznych, oraz hodowla jedwabników. Jak łatwo można się domyśleć z położenia kraju, dużą rolę w żywieniu koreańskiej ludności odgrywa także rybołówstwo. Korea Płd może się także pochwalić przemysłem wydobywczym, produkcją podzespołów do komputerów i telewizorów. Korea zajmuje pierwsze miejsce na świecie w wodowaniu statków, produkuje samochody osobowe (Kia, Hyundai), choć ważną gałęzią gospodarki są także: hutnictwo, petrochemia, jedwabnictwo i wiele innych. Kraj ten ma wielu liczących się partnerów handlowych, a przy tym coraz większą rolę odgrywa turystyka. Korea Płd produkuje także roboty androidy, które mają za zadanie pomagać w szkołach. Obok Japonii Korea rozwija się także kierunku klonowania i zaawansowanej technologii. W 1988 roku w Seulu odbyły się Letnie Igrzyska Olimpijskie, a w 2002 roku Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej wspólnie z Japonią, co było dobrym zastrzykiem finansowym dla Korei.

Edukacja:

Korea Płd może się także pochwalić jednym z najlepszych systemów edukacyjnych na świecie gdzie przeznaczane są największe kwoty na głowę ucznia i studenta. Piśmienność jednak to tylko 97,9%, w porównaniu z Polską 99,7%.

Zdrowie:

Korea ma także dobrą służbę zdrowia oraz system emerytalny, a średnia długość życia to około 79 lat. Na północy Korei Płd występuje malaria. Pomimo dobrej edukacji, z HIV/AIDS według oficjalnych danych żyje około 10000 ludzi i epidemia ta ma wskaźnik dodatni. Jednak eksperci są zdania, że w Korei Płd z HIV może żyć nawet 50 do 100000 osób. Głównym powodem jest zarażenie drogą seksualną.

Kultura/Religia:

Populacja Korei Płd to około 50 mln i jest to szczęśliwie kraj bardzo homogeniczny, lecz o różnej strukturze wyznaniowej. 50% ludności nie przynależy do żadnej religii, 23% stanowią buddyści, 29% wyznaje chrześcijaństwo a 1% konfucjanizm. Pomimo nowoczesności i małym procencie wyznaniowym, kultura Korei wciąż jest częściowo oparta na zasadach Konfucjanizmu sprzed 600 lat. Narodowym sportem jest taekwondo lecz bardzo popularna jest też piłka nożna, a liga koreańska odnosiła już spore sukcesy.

Media:

Wolność prasy w Korei Płd określam jako częściowo wolną. W roku 2010 na indeksie wolności prasy Korea Płd była na 70 miejscu na 196 krajów i terytoriów, mimo że rok wczesniej byla na 67 miejscu. w roku 2012 Korea Płd znacznie sie poprawiła gdyż jest już na 44 miejscu. Dla porównania kraj „kwitnącej wolności” (USA) jest na bardzo słabym, 47 miejscu. Prasa w Korei Płd była kształtowana przez dziesięciolecia, od okupacji japońskiej poprzez władzę amerykańską.

Zagrożenia przyrody:

Jak każdy kraj, Korea ma także na liście zbrodnie przeciwko przyrodzie i zagrożonym gatunkom. Są nimi przede wszystkim zatrucie powietrza, wysokie stężenie gazów w atmosferze, kwaśne deszcze, wyręb lasów, kłusownictwo, oraz bezmyślne zostawianie sieci przez rybaków co prowadzi do zabijania ryb, a w tym gatunków zagrożonych i tych których zazwyczaj się nie je. Problemom tym niestety sprzyja wysoka populacja Korei Płd w stosunku do wielkości kraju. Jeśli chodzi o traktowanie środowiska, obie Koree mogą sobie podać ręce, choć na Północy jest jeszcze gorzej, zwłaszcza z lasami.

Rząd koreański na szczęście ochrania swoje piękne gatunki zwierząt, choć nie robi tyle ile powinien. Korea wciąż ma wiele zagrożonych gatunków wielorybów oraz ssaków lądowych. Z jednej strony Korea ochrania zwierzęta a z drugiej morduje je. Na przykład tama zbudowana na jednej z rzek spowodowała, że wiele wydr straciło „dach na głową”, co miało poważny wpływ na ich liczebność.

Historia Korei Płd

Historia Półwyspu Koreańskiego jest długa i barwna pomimo że zajmuje on stosunkowo mały obszar. Jest to opowieść, która zajęłaby mi wiele stron lecz postaram się po krótce przypomnieć najważniejsze fakty.

Pierwsze dane pokazują, że teren ten był już zamieszkiwany w erze paleolitu. Z legend koreańskich można wyczytać, że pierwsze państwo koreańskie o nazwie Go-Joseon zostało założone w 2333 roku p.n.e. Następnie cały półwysep został rozbity na wiele małych państw, które potem zostały podbite przez Chiny i były pod jej panowaniem. W tym okresie nastąpił silny rozkwit kultury chińskiej. Wprowadzono między innymi szkoły konfucjańskie i pismo znakowe, a duży teren półwyspu koreańskiego zajęła dynastia Tang. Następnie przyszedł okres Trzech Królestw lecz te także upadły gdyż nie tylko rozwijały własne kultury i handel ale bardzo konkurowały między sobą, napadały inne królestwa i same były napadane. Przez wieki walczyły ze sobą nawzajem oraz były podbijane prze wojska chińskie, mongolskie, mandżurskie i japońskie. Był to czas wielu zmieniających się królestw i dynastii konkurujących ze sobą o władzę. W wiekach późniejszych warto wspomnieć o dość silnym państwie Parhae oraz królestwie Koryo (dziś narodowa linia lotnicza Korei Północnej), za panowania Imperium Mongolskiego przez około 100 lat. Po koniec XIV wieku zaczęła panować dynastia Choson. Wtedy przeniesiono stolicę do Hansong (dzisiejszy Seul) i wprowadzono konfucjanizm jako religię państwową, pozbawiając jednocześnie siły buddyzmu. Był to czas odpierania ataków japońskich a następnie utrzymywania z nią kontaktów handlowych. Był to także okres wielu problemów wewnętrznych jak głód i wyzysk ludności, oraz walka o władzę konfucjańskich biurokratów. Pod koniec XIX wieku wojska amerykańskie pierwszy raz stacjonowały w Korei i nawiązały z tym krajem dobre kontakty, lecz później przeprowadziły tam pierwszą operację wojskową. Także gwałtownie unowocześniająca się Japonia zmusiła Koreę do otwarcia portów. W wieku XX Korea nie była już w stanie dłużej się bronić i w roku 1905 stała się protektoratem japońskim. Był to czas długiej okupacji, któraa trwała przez 40 lat. Japończycy wówczas wyrządzili wiele zbrodni Koreańczykom. Werbowali mężczyzn do armii lecz ci licznie dezerterowali, zmuszali kobiety do prostytucji, kraj ulegał japonizacji a wszelkie ruchy niepodległościowe były krwawo tłumione. Punktem przełomowym było zakończenie okupacji japońskiej gdy wojska radzieckie wkroczyły od północy, a wojska amerykańskie zajęły południową część półwyspu koreańskiego. Wtedy właśnie powstała linia demarkacyjna wzdłuż 38 równoleżnika, która podzieliła półwysep na dwa zwaśnione państwa koreańskie. Nie znaczy to, że w obydwu Koreach od tej pory wszystko przebiegało bez przeszkód. Korea Płd była rządzona autokratycznie, studenci ciągle walczyli z policją i były ciągłe demonstracje. Korea Północna natomiast była rządzona w sposób komunistyczny, z propagandą kultu „kochanego przywódcy”. W tym czasie Korea Płd była najbliższym sojusznikiem USA a wojska jej walczyły w wojnie wietnamskiej po stronie Amerykanów. Oficjalnie obydwie Koree są ciągle w stanie wojny, choć spotkanie przywódców obydwu narodów koreańskich w 2000 roku dało powody do spekulacji o zjednoczeniu. Od czasu do czasu następują jednak akty przemocy stosowane przez Północ. Myślę, że podchodzi się do tego poważnie gdyż jest to jeden naród, a wiele rodzin zostało podzielonych sztuczną granicą. Jednak obydwie Koree rozwijają się niezależnie od siebie i bardzo różnią się ekonomicznie i ideologicznie. Przeszkodą w zjednoczeniu może być jednak strach przed problemami związanymi ze zjednoczenia.

Dziś Korea Południowa jest jednym z najbardziej prężnych ekonomicznie krajów Azji i świata.

Mapa

Lokalizacja

, Korea Południowa, Kompas Travel

Informacje praktyczne

Wiza turystyczna: nie jest potrzebna. Obywatele polscy dostają stempel na lotnisku, który uprawnia ich do pobytu przez 90 dni.

Bezpieczeństwo: kraj bezpieczny dla turystów.

Poruszanie się po kraju: Korea Płd. ma bardzo dobrze zorganizowany transport. Są szybkie pociągi, autobusy, bardzo dobre drogi oraz połączenia lotnicze. W Seulu zdecydowanie polecam bardzo dobrze rozwinięte metro.

Ceny: (na rok 2006 gdy £1 = około 1700 KRW) zbliżone do tych w Warszawie. Za łóżko w pokoju wielosobowym w centrum Seulu zapłaciłem 15$. Za pierożki na parze 1$-3$ choć za posiłek w taniej restauracji można zapłacić 10$. Jedzenie jest ogólnie tanie. Droższy jest transport. Za przejazd autobusem z Seulu do Busan zapłaciłem około 30$ choć myślę, że pociągi są droższe. Przejazd metrem w Seulu to około 1$ – $2. Są też wejścia do wszystkich obiektów (pałace, ogrody, muzea) około $5. Powyższe ceny podałem dla niskiego budżetu gdyż w Korei limitem jest tylko „niebo”.

Klimat: umiarkowany ciepły na zach. i płn. oraz zwrotnikowy wilgotny na płd. W obu przypadkach o odmianie monsunowej. Latem temperatura powietrza osiąga około 23oC-27oC a zimą od około -10oC do 6oC.

10 kwietnia 2023

  • Zwierzęta
  • Akta plażowe
  • Ciekawi ludzie - niezapomniane twarze
  • Birma (Myanmar)
  • Armenia
  • Tadżykistan